General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:25 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:K 0^00:0 B
Bilighorze:^C
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:OLK  (Olomoucký)
County:PV  (Prostějov)
Municipality:Mořice
Coords:
49°19'49.755"N,17°11'56.341"E
Record history:
15.11.2010
09:15:50
+ and.rew - Devirgace
Map + photo
Dobová fotografie (zdroj: http://www.pivety.com/1948/Pohled/PohledM/PMorice_01.jpg) Celkový pohled na sladovnu (11/2010)
Pohled na hvozd (11/2010) Nápis
Detail dříku (11/2010) Následky požáru (11/2010)
Poznámky
15.11.2010 09:15:50 dsk

Pozůstatky sladovny z průmyslového období. Původně zde byl panský pivovar. V roce 1898 byla sladovna nově zařízena, upravena a rozšířena. V roce 1998 byla sladovna uzavřena. V červnu roku 2001 tento objekt z velké časti vyhořel a od té doby chátrá.

Ústav územního rozvoje Brno: TRASY INDUSTRIÁLNÍHO DĚDICTVÍ, Část „A“ - Pivovarnictví