General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:5X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:88.0:0
Bilighorze:?  (Unknown)
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:OLK  (Olomoucký)
County:OC  (Olomouc)
Municipality:Měrotín
Coords:
49°42'13.232"N,17°0'16.13"E
Record history:
11.11.2010
08:32:40
+ endru - prekioarcheologie
Map + photo
Kresba vápenky (r. 1930). Reklamní transparent (nedatováno).
Letecké snímkování z roku 1953 (VGHMÚř Dobruška).
Poznámky
11.11.2010 08:32:40 endru

 

Historie: 

V roce 1913 vykupuje rozsáhlý pozemkový areál včetně surovinové základny p. Josef Vitoul z Měrotína a začíná výstavbu čtrnáctikomorové kruhové pece typu Hoffmann na výrobu vápna. Ta je v březnu 1914 slavnostně uvedena do provozu a začíná se psát vlastní historie vápenky.

Je dokončena železniční trať a po skončení I. světové války se přistavuje další kruhová pec a pro spojení s lomem i úzkorozchodná dráha. V roce 1926 pracuje v závodě 50 dělníků. Po dalších třech letech je postaven kulový mlýn, který umožňuje mletí vápna a výrobu vápenatých hnojiv. V roce 1937 je zahájena výroba omítek a závod se se svými výrobky pro různá průmyslová odvětví stává známým po celé Moravě. Řízení továrny přechází na syna majitele - Ladislava Vitoula.

Po II. světové válce je v únoru 1948 závod znárodněn a postupně včleněn v roce 1950 do národního podniku Hranické cementárny a vápenky. Další rozvoj závodu je orientován na zdokonalení práce v těžbě suroviny a mletí na mlýnech typu LÖSCHE LM 10, které jsou do roku 1965 postaveny dva. Výroba vápna je omezována a v roce 1969 zastavena úplně. V roce 1976 je zahájen provoz dalšího mlýna řady LM 12 a rozšířením o drtírnu, hlinotřídič a pětikomorové hadicové filtry na mlýnech se z vápenky stává mlýnice vápenců. Měrotínský mikromletý vápenec je žádaným artiklem pro zemědělství, gumárenství, doly a papírny.

V průběhu dalších let se počet zaměstnanců zvýšil na 120, produkce se pohybovala kolem 80 tis. tun ročně. V 80-tých letech se modernizuje těžební a dopravní technika, staví se moderní řídící velín s automatickým ovládáním výroby a velkokapacitní sila, která umožňují uložení a skladování vyrobeného materiálu

V roce 1991 byl na základě restitučního zákona podnik vydán dřívějším majitelům, a to nově vzniklé soukromé společnosti Vitoul v.o.s. Začátkem roku 1992 řízení podniku přejímá další pokračovatel rodiny Ing. Ladislav Vitoul.

Vzhledem k podstatně nižšímu odbytu, zejména do zemědělství a do dolů, je počet zaměstnanců redukován a výroba dosahuje okolo 65 tis. tun za rok. Daří se nacházet nová odbytiště, zejména u firem opravujících silnice a dálnice. Zlepšují se materiální a finanční podmínky zaměstnanců. V roce 1994 probíhá transformace společnosti na Vápenku Vitoul s.r.o., jsou dořešeny majetkoprávní vztahy. Znovu se postupně zvyšuje výroba mikromletých vápenců podle ČSN 72 1220 a 72 1217 v druzích 7 - 13 s následným odbytem v zemědělství, gumárenské a plastikářské technologii, stavebnictví i v programu odsiřování.

V následujících letech se upravuje počet zaměstnanců na 55 a výroba až do roku 1999 se pohybuje okolo 90 tisíc tun. Intenzivně se pracuje na zavedení nové technologie, která má dokázat důsledné oddělování jednotlivých frakcí u mikromletých vápenců. Je postavena nová hala a úprava napouštěcích zařízení pro velkokapacitní autocisterny.

Od roku 2000 je rozšířena těžba v lomu, která umožňuje za dodržení všech ekologických a ochranných opatření uspokojovat všechny odběratele a zvýšit výrobu až na 100 tisíc tun ročně.

V roce 2005 prochází rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací vnitropodniková laboratoř a v srpnu téhož roku společnost získává Certifikát ISO 9001:2000 a ISO 14001:2004, který v červenci 2008 úspěšně recertifikuje.

Od počátku roku 2007 zaměřuje své volné výrobní kapacity i do oblasti EKO zemědělství, především v oboru krmiv a získává certifikaci svých výrobků v programu „KEZ doporučuje”.

V roce svého 95-letého výročí uvádí do trvalého provozu moderní biologickou čistírnu odpadních vod a v létě tohoto roku budeme obhajovat certifikát managementu kvality.

 

(zdroj: www.vitoul.cz)