General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:26 m
Gallery:N-1
Alternatives:Chemická továrna Hermann Eh~ >>
Type:C  (Classic brick)
Gallery:N-1
Detail:^0NX
Bilighorze:HD,CD,HD
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ULK  (Ústecký)
County:DC  (Děčín)
Municipality:Děčín XXXII - Boletice nad Labem
Coords:
50°44'24.436"N,14°11'13.919"E
Record history:
9.11.2010
19:46:13
+ starbreaker - Devirgace
Map + photo
11/10 Komín ze střechy, vpravo Vlnap
Dřík ukončený ochozem nádoru Detail novodobého nádoru
Poklop navrchu nádoru komín s kusem fabriky (05/2008)
pohled na fabriku z komína Vlnapu...ale je to focený proti sluníčku...
Poznámky
14.11.2011 20:41:19 starbreaker

Komín byl v blíže neurčené době ("několik desítek let zpět") zbaven svého původního účelu, ubourán o hlavici a osazen vodojemem, který je od té doby postupně obnovován a modernizován. Vodojem je dodnes funkční.

Samotný komín pochází pravděpodobně z roku 1900, kdy se traduje počátek chemické výroby v Boleticích (původní výška komína 35 metrů). Jako akciová společnost Chemotex funguje závod od roku 1993. Vyrábí pomocné chemické prostředky strojírenský, papírenský a textilní průmysl a speciální pryskyřice pro stavebnictví, slévárny a hutě. Více na www,chemotex.cz