General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:2X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:K 0X
Bilighorze:BB  (No bilighorze)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:JHM  (Jihomoravský)
County:BM  (Brno-město)
Municipality:Brno - Staré Brno
Coords:
49°11'27.494"N,16°35'34.589"E
Record history:
15.10.2010
15:18:57
+ endru - gnozkace
18.10.2010
23:52:56
+ dsk
Map + photo
Při pohledu z kohoutnatce. (14.10.2010) dobová fotografie - zdroj: foto obrazu visícího v kanceláři ředitele (nedatováno), předmětný komín byl patrně hvozdový (nutno ještě prověřit!)- ten druhý zprava
dobová fotografie - přefoceno z administrativní budovy pivovaru (ten druhý zprava) dřík pod rovinou střechy (10/2010)
Torzo vykukuje ca. 50 cm přes hřeben střechy (10/2010) Druhý zleva; pohled ze svahu Špilberku (1979, autor: M. Budík, převzato z publikace Brno - proměny města)
úplně vpravo - cca 196X (foto K. Brunner)
Poznámky
17.10.2010 13:04:56 danny666

Pracovní poznámka: je nutné ověřit, zda toto torzo patří klasickému komínu, nebo komínu hvozdovému. Prostor pod komínem nebyl prozkoumán, nicméně historické obrázky naznačují, že v tomto místě byl hvozd + na fotce dříku pod rovinou střechy je patrný vrchol klenby.