General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:55 m
Gallery:1
Type:T  (Concrete bricks)
Gallery:1
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:2CC
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ZLK  (Zlínský)
County:ZL  (Zlín)
Municipality:Valašské Klobouky
Coords:
49°8'56.329"N,18°0'49.955"E
Record history:
14.10.2010
16:14:31
+ LiKu - devirgace
Map + photo
Poznámky
28.8.2013 21:29:12 m.i.x

Komín byl zbaven původního betonového ochozu a přesně na jeho místě byl vybudován nový technický (ocelový). Průlez má pouze na jižní straně, takže severní bilighorze stratila svou funkci.