General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:29 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:44.80:0X
Bilighorze:^CC
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:OLK  (Olomoucký)
County:PV  (Prostějov)
Municipality:Tištín
Coords:
49°18'33.094"N,17°10'5.134"E
Record history:
8.10.2010
20:21:44
+ endru - devirgace
Map + photo
Celkový pohled na zadní část z jihovýchodu. (8.10.2010) Kruhovitý dřík komína s bilighorzí. (8.10.2010)
Vrchní části čtyřbokého podstavce přecházejíce do oktagonální části spodního dříku. (8.10.2010) Detailněji na zadní stranu horního podstavce, zkosenou ve směru jedné z oktagonálních stran spodní části dříku. (8.10.2010)
Pohlednice z roku 1935. /www.tistin.cz/ Dobová fotografie lihovaru. Nedatováno. /www.tistin.cz/
Pohled z ulice
Poznámky
9.10.2010 00:52:44 endru

Historie: Roku 1901 zahájil Rolnický lihovar svou činnost. V r. 1909 byla zřízena sladovna, která však r. 1928 byla nucena ukončit provoz. V r. 1917 byla při lihovaru zřízena elektrárna, avšak i ta v r. 1928 skončila, protože při elektrizaci byla napojena celá obec na síť Severomoravských elektráren. Později byl lihovar využíván jako sušárna brambor a krmného mléka.


/www.tistin.cz/