General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:2X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:muniční továrna, poté Tes~ >>
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:?.4:4
Bilighorze:?  (Unknown)
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PLK  (Plzeňský)
County:PS  (Plzeň-sever)
Municipality:Nýřany
Coords:
49°42'33.342"N,13°9'58.308"E
Record history:
5.10.2010
21:17:02
+ _M_ - průzkum PP
Map + photo
Zieglerův důl Blatnického těžařstva z r. 1873, z knihy Havířské generace/František Kroc/1975
Poznámky
7.10.2010 21:29:53 _M_

Blatnické těžařstvo na Nýřansku se stává později druhým největším těžařem na Plzeňsku. Vysoká těžba však trvala jen krátkou dobu. V r. 1872 byl vyhlouben největší a nejhlubší důl Ziegler, vzdálený asi 1 km od dolu Humboldt. Hloubka hlavní jámy byla 192 m. Výdušná jáma dosáhla hloubky 125 m. Dnes se tam stále říká "Na větrné jámě" a dodnes tam lidé žijí v bývalé hornické kolonii.

Hlavní jáma dolu Ziegler byla postavena v místech dnešního závodu Tesla Nýřany, kde stojí stále zachovalá těžní jáma, která se pro potřeby vody musí stále udržovat asi do hloubky 100 m. Je zachovalá i bývalá strojovna. Ve 131 metrech se nacházely sloje o mocnosti 2,3 m. I na dole Ziegler byly nýřanské sloje, které podle pamětníků byly na Nýřansku nejkvalitnější. Kanelové uhlí bylo uloženo v jižním a severním revíru. Na tomto dole byly zpočátku největší mzdy horníků a proto ve velké masové stávce nýřanských havířů v r. 1882 se havíři odtud stávky nezůčastnili.

 

... z kniny Havířské generace/František Kroc/1975

7.10.2010 22:34:12 _M_

Největší důl Blatnického těžařstva. Pojmenován podle ředitele báňské společnosti Pavla Zieglera. Důl byl uzavřen roku 1917. Ještě ten rok koupila důl akciová společnost Škodovky v Plzni a vybudovala zde muniční továrnu. Ta byla zrušena až novou výrobou Tesla n. p. Karlín, závod Nýřany. Lidově též "Zieglerka". V r. 1957 se začalo i s elektrotechnickou produkcí. V r. 1960 byl závod plně přeorientován na telekomunikační výrobu, která dosáhla až 95% veškeré produkce. Od r. 1991 Dioss Nýřany s.r.o..