General data:
Class:RU  (Rizistropic ulhorf)
Height:103 m
Gallery:N-2
Type:C  (Classic brick)
Gallery:N-2
Detail:88.0N0
Bilighorze:C,HD,CC
Status:P
Country:DEU  (Německo)
(p)Region:ST  (Sachsen-Anhalt)
Municipality:Muldenstein
Coords:
51°39'25.21"N,12°20'57.99"E
Details (CZ):1 display >>
Record history:
3.10.2010
09:42:50
+ LiKu - devirgace
16.5.2011
08:26:19
+ Mc - Přestup zjištěn 14.5.2011
Map + photo
Ten vlevo Pohled na komíny z jihovýchodu - levý komín (10/2010)
10/2010 Levý nádor (10/2010)
Spodní prozerlý ochoz Průnik blg skrz vodojemem
Blg (10/2010) Velmi neobvyklá vnitřní mozaika (10/2010)
Další fotografie:
Část dmychadla s výhledem na sousední prekion Dmychadlo (10/2010) Osvětlení a výhled na nejbližší okolí Sokl v denním světle. Přes 60 let byl ve tmě v suterénu Entaschungsanlage je už pryč
Atrakce pro komínáře - pojízdný žebřík Stav po zbourání 05/2011
Poznámky
20.5.2011 10:10:06 starbreaker

Všechny tři komíny byly odstřeleny společně 10.4.2011 v 9:30. Padly na sto letech existence, elektrárna byla postavena v letech 1910 - 1911.

7.1.2013 18:20:07 Ubikvist

Video z odtřelu >>>zde<<<.