General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:15 m
Gallery:1
Count:4T  (Tight multistack)
Type:S  (Concrete segments)
Gallery:1
Detail:4  (Square profile)
Bilighorze:2HD
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:JHM  (Jihomoravský)
County:BM  (Brno-město)
Municipality:Brno - Slatina
Coords:
49°10'49.743"N,16°41'28.024"E
Record history:
20.9.2010
07:59:33
+ Ubikvist - Devirgace
Map + photo
 	 Celkový pohled z jihozápadu (09/2010) 09/2010
Bilighorze s plnou ochranou Jedno z dmychadel
Oficiální označení kotelny dle Tepláren Brno