General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:4X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:8:8
Bilighorze:?  (Unknown)
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:JHM  (Jihomoravský)
County:BO  (Brno-venkov)
Municipality:Oslavany
Coords:
49°7'35.6"N,16°20'33.5"E
Record history:
12.9.2010
11:51:39
+ dsk - prekioarcheologie
Map + photo
r. 1865 Zleva železobetonová těžní věž ve stavbě, ještě stojící komín a strojovna (1913).
Poznámky
12.9.2010 11:51:39 dsk

Důl Kukla byl zaražen v srpnu 1861 jako větrací jáma dolu Františka v Padochově na konci dolového pole Františky u Oslavan a v roce 1865 byl dán do provozu jako jáma větrací, čerpací a v případě nutnosti i těžní z II. sloje.

V roce 1911-1913 byl důl Kukla přebudován na centrální jámu jižní části revíru v souvislosti s výstavbou elektrárny v Oslavanech.

Bylo provedeno rozšíření profilu jámy a betonáž jámového stvolu, postavena železobetonová těžní věž vysoká 37 metrů a v její nejvyšší části byl umístěn těžní stroj Koepe, první tohoto typu v Rakousku-Uhersku, s elektrickým měničem typu Illgner (střídavý proud o napětí 6 000 V se měnil na proud stejnosměrný o napětí 500 V).

Byl to první těžní stroj na našem území zabudovaný v těžní věži. Důl Kukla se stal jedním z nejmodernějších dolů v Rakousku-Uhersku.

Od roku 1913 do roku 1973 těžil uhlí pro oslavanskou elektrárnu, zařízenou na spalování uhlí horší kvality z této jižní části revíru.

V souvislosti s dobudováním nového centrálního dolu revíru Jindřich II bylo rozhodnuto nepokračovat s otvírkou 12. patra. Těžba z Dolu Kukla – Václav Nosek byla ukončena 31. srpna 1973, kdy byl vytěžen poslední vůz černého uhlí z 11. patra, z hloubky 881 metrů.

Maximální hloubka dolu činila 903 metrů.

V roce 2005 byla zvodnělá jáma zasypána do úrovně 10 metrů pod ohlubní. Závěrečná likvidace jámy bude provedena během roku 2006.

Text: Jarmila Plchová, www.rosicko-oslavansko.cz

12.9.2010 11:51:39 dsk

Komín postaven před r. 1865, zbořen po v r. 1913 nebo krátce poté v souvislosti s modernizací šachty.

Těžní věž dolu Kukla je od 5.8.2009 kulturní památkou.

Majitel areálu (Strojírny Oslavany) provádí rekonstrukci těžní věže a připravuje její zpřístupnění v roce 2012 v podobě bezbariérové rozhledny (první na Moravě, po Petřínské rozhledně druhá v ČR).