General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:2X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:44.00:0 čh
Bilighorze:BB  (No bilighorze)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:JHM  (Jihomoravský)
County:BV  (Břeclav)
Municipality:Drnholec
Coords:
48°51'8.653"N,16°29'14.006"E
Record history:
2.9.2010
23:17:48
+ endru - gnozkace
Map + photo
Pohled od hrany podstavce k hlavici komína. (2.9.2010) Komín se nachází v nivní části řeky Dyje a je zcela zarostlý lužním lesem, zde pojmenovaným jako Drnholecký luh. (2.9.2010)
Objekt v celé své kráse. Pro všímavější nahoře na dmychadle čapí hnízdo. (2.9.2010) Detail na přechod podstavce ve vlastní dřík. Mimo cihel si můžete konkrétně v podstavci všimnout velkých kamenných bloků. (2.9.2010)
Budovy vyhořelého mlýna v Drnholci. Foceno z dvora před mlýnem. (2.9.2010)