General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:39 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:^88.80:0
Bilighorze:CC  (Tacks with half-protection)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:JHM  (Jihomoravský)
County:BO  (Brno-venkov)
Municipality:Padochov
Coords:
49°8'14.0"N,16°20'57.8"E
Record history:
22.8.2010
18:35:46
+ dsk - devirgace
Map + photo
Celkový pohled (08/2010) Komín s masivní CC bilighorzí
Detail ozdobného žebrování Detail vrchní části dříku. (06/2012)
Dobová fotografie (zdroj: Expozice Hornictví a energetika, muzeum Oslavany) Na přelomu století (zdroj: www.rosicko-oslavansko.cz)
S novou těžní věží (70. léta 20. st., zdroj www.padochov.cz) 9/2013
Poznámky
23.8.2010 09:35:48 dsk

Důl Františka byl zaražen roku 1848. V roce 1904 byla postavena železná konstrukce těžní věže, v roce 1910 důl spojen dopravní lanovkou s dolem Simson (ve Zbýšově), kam byla dopravována část vytěženého uhlí k úpravě a nakládání. Po dokončení modernizace dolu Kukla (v Oslavanech) se stala šachta Františka větrní jámou. Uhlí se těžilo jen v případě vyšší potřeby těžby uhlí pro elektrárnu Oslavany, k tomuto účelu sloužila visutá Bleichertova lanová dráha. Po rozhodnutí vybudovat centrální šachtu Jindřich II (ve Zbýšově) byla v roce 1964 zahájena rekonstrukce jámy. Jáma byla prohloubena, zrekonstruovány byly i povrchové objekty pro splnění parametrů větrání z hloubek až 1500 metrů pro jámu Jindřich II.

16.12.1991 se započalo se zásypem jámy. Jáma Františka byla prvním likvidovaným důlním dílem v revíru. 11.1.1992 byl zásyp jámy ukončen. Těžní věž odstřelena v roce 1997. Maximální dopravní hloubka činila 861,15 m.

V roce 1860 došlo na dole Františka k prvnímu a současně největšímu důlnímu neštěstí v rosicko-oslavanském revíru. Došlo k výbuchu metanu a uhelného prachu. Zahynulo 53 horníků, pomník zahynulých je na oslavanském hřbitově.

Podrobně k historii dolu viz http://www.oslavany-mesto.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.aspx?id_org=11318&id_dokumenty=81484