General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:55 m
Gallery:1/2
Alternatives:Lignit Hodonín
Type:T  (Concrete bricks)
Gallery:1/2
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:2CC
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:JHM  (Jihomoravský)
County:HO  (Hodonín)
Municipality:Mikulčice
Coords:
48°49'13.044"N,17°2'44.326"E
Record history:
21.8.2010
20:53:47
+ endru - devirgace
Map + photo
Pohled na komín z jižní strany. (19.8.2010) Jeden původní betonový a dva dodatečně přistavěné ochozy. (19.8.2010)
Pata komína (01/2016)
Poznámky
23.8.2010 10:21:22 endru

         Historie:


         Výstavba dolu Mír v Mikulčicích byla započata roku 1978 v rámci geologicko-průzkumných prací, které probíhaly až do roku 1980, v jihozápadní části lignitové sloje. Těžba lignitu (nejméně prouhelněného hnědého uhlí), která zde byla prováděna především pro hodonískou uhelnou elektrárnu, byla zahájena v roce 1983. Od roku 2000 se průměrná roční spotřeba pohybovala okolo 450-500 tisíc tun. Výhřevnost lignitu těženého v Mikulčicích je 8,9MJ/kg.

         Důl by donedávna jako jediným činným na celé jižní Moravě, kde těžba hnědého uhlí zaměstnávala na konci devadesátých let několik tisíc lidí. Všechny ostatní doly byly zavřeny kvůli neekonomičnosti provozu, na Dubňansku však zůstávaly poslední až do 90. let 20. století (poslední byl uzavřen roku 1994).

         Důl byl 1.1.1995 zprivatizován a dlouhou dobu patřil firmě Lignit Hodonín s.r.o. Ta byla v insolvenci od září 2009. Na konci téhož roku dala většina zaměstnanců výpověď, kvůli nevyplácení platů. Dnem 23.12.2009 byla těžba přerušena. Krajský soud poslal firmu tohoto roku do konkurzního řízení, kde podnik odkoupila za více než 20 miliónů korun dosud nejmenovaná česká firma, která ho postupně přivede k likvidaci.