General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:23 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:Dampfbier-Brauerei Josef Kluge >>
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:K 00:0 K
Bilighorze:CV  (Inner tacks)
Grounds:A103
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:HKK  (Hradecký)
County:TU  (Trutnov)
Municipality:Rudník
Coords:
50°35'44.488"N,15°44'4.06"E
Record history:
1.8.2010
19:43:08
+ Ubikvist - Gnozkace
10.1.2012
17:49:35
+ Ubikvist - přiřazení do areálu
28.5.2012
23:26:43
+ Apache - Devirgace
Map + photo
Pohled ze severu (07/2010) Pohled ze západu (z hlavní cesty) - ten vpravo
Ten vpravo - 07/2010 Historický pohled - kohoutnatec uprostřed
Hlavice kohouta Interiér kohoutnatcův
Pohled vzhůru
Poznámky
1.8.2010 19:43:08 Ubikvist

Historie   (převzato z informační tabule)

 

V Rudníku (Heřmanových Sejfech) se pivo vařilo již od 2. poloviny 17. století. Vařilo se z pšeničného sladu v pivovaru vystavěném Janem Kryštofem z Valdštějna poblíž chátrajícího zámku. Valdštejnové prodávají v roce 1703 panství včetně pivovaru Švarcenberkům. Švarcenberkové zásobují pivem okolní hostince téměř do konce 18. století.

V roce 1790 se vlastníkem vlčického panství s Heřmanovými Sejfy, Javorníkem a Arnultovicemi stává Johan František Theer ze Silberštejna. Ten přeměňuje pivovar na bělidlo lnu. Jeho syn Josef Karel Theer se k výrobě piva vrací a zřizuje roku 1816 na místě zámeckých rozvalin nový pivovar a palírnu.

Roku 1880 pivovar získává plátenická firma J. A. Kluge. Od roku 1888 patří podílníkovi firmy Josefu Klugovi. Podnik "Dampfbier-brauerei Josef Kluge" si vede úspěšně. Majitel nahrazuje zařízení parního pivovaru moderními stroji, zřizuje americký sklep na led, buduje vodní turbínu, instaluje výkonný generátor, zavádí elektrické osvětlení. Jeho nástupce Hugo Kluge (syn) v modernizaci pokračuje. V roce 1910 připojuje pivovar na nový vodovod s horskou vodou a právě té se přičítá velký podíl na kvalitě piva. V roce 1924 nechává postavit 14 železobetonových kvasných kádí, zřizuje truhlárnu se stroji poháněnými elektromotory, staví novou chladírnu a lahvovnu. Tehdy pivovar zaměstnává 50 lidí. Pro dopravu využívá pět párů pivovarských koní a nákladní automobil.

 

Vařilo se pivo světlé 10°, světlý 12° ležák a speciální, nejvíce žádané, černé 14°. Zatímco pivovar vyráběl v počátečním roce 1877 3600 hl, na přelomu století 14600 hl, v roce 1926 už produkuje rekordních 22000 hl piva. Kvalitou piva byl znám v horách i v podhůří, pro heřmanosejfské pivo si jezdily pivovarské vozy z Prahy, dokonce i z "hlavního města piva" z Plzně. Žádali si ho "fajnšmekři" v dalekém Bavorsku.

 

Po druhé světové válce se pivo vaří až do roku 1953. Potom už budovy a zařízení pivovaru sloužily jiným účelům (sklady obilí, skladování moštů, garáže, kanceláře, opravárenská dílna zemědělského podniku apod.).