General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:4X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:?.0:0
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ZLK  (Zlínský)
County:VS  (Vsetín)
Municipality:Kelč
Coords:
49°28'19.171"N,17°49'39.44"E
Record history:
25.7.2010
18:03:49
+ endru - prekioarcheologie
Map + photo
Parní válcový mlýn v Kelči na počátku 20. století. (in: Dějiny města Kelče, 2004)