General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:32 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:S  (Concrete segments)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:HC  (Ladder with full-protection)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ZLK  (Zlínský)
County:VS  (Vsetín)
Municipality:Kelč
Coords:
49°28'36.255"N,17°49'0.648"E
Record history:
20.7.2010
21:23:27
+ endru - devirgace
Map + photo
Pohled ze západu na komín s budovou kotelny. (20.7.2010) Detailní pohled na bilighorzi s původním vyústěním pro kouřovod. (20.7.2010)
Detail spodních partií komínu s utrženým hromosvodem. (20.7.2010) Detail na dmychadlo s železným věncem, nastrojeným rádoby protiholubím opatřením. V pozadí za kostelem býv. kotelna (č. 6033), v popředí před zámkem cihláček s neobvyklým detailem - 4.48 (č. 6036). (20.7.2010)