General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:25 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:Býv. Rolnický cukrovar akci~ >>
Type:M  (Monolitic concrete)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:)(  (Megalofobium)
Bilighorze:HD  (Ladder with full-protection)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:OLK  (Olomoucký)
County:PR  (Přerov)
Municipality:Prosenice
Coords:
49°29'37.102"N,17°29'28.043"E
Record history:
6.7.2010
20:24:34
+ michal.fabik - devirgace
3.2.2011
03:14:00
+ Olca
Map + photo
Pohled na areál se všemi jeho prekio-objekty.  (7/2010) Od SV  (7/2010)
Velkokapacitní silo na skladování cukru versus chladící věž  (7/2010) Pohled přes plot od V  (7/2010)
Cukrovar Prosenice, autor snímku: jazz6 - převzato z webu fotografovani.cz Letecký snímek (převzato z: http://www.hps.cz/cukrovar.html)
Poznámky
3.2.2011 03:10:39 Olca

 Historicky cukrovar vznikal postupnou přestavbou bývalého mlýna na náhonu Strhanec v Prosenicích. Roku 1881 došlo k zahájení výroby surového cukru cukrovarem v Prosenicích. Rozsáhlá přestavba, která byla provedena v letech 1970-80 zařadila cukrovar Prosenice mezi moderní výrobce cukru socialistického období tohoto státu.

 Stav cukrovarnického průmyslu v ČR je od roku 1992 specifický přítomností zahraničních investičních skupin, které se svou finanční politikou snaží monopolně ovládnout cukrovarnický průmysl v ČR, kdy z původních 58 cukrovarů v roce 1990 zůstalo v ČR schopných výroby cukru pouze 11. Tyto snahy se nevyhnuly ani cukrovaru Prosenice a jejich vyústěním bylo uzavření výroby cukrovaru v roce 1996. Po čtyřech letech, kdy byl cukrovar mimo provoz zakoupila výrobní areál cukrovaru Prosenice Hanácká potravinářská společnost s.r.o.. Po rozsáhlých investicích, modernizaci výroby a ve spolupráci se zemědělci střední Moravy byla v září 2000 úspěšně zahájena první kampaň. Začala se tak psát nová historie výroby cukru v Prosenicích a to i přes zásadní antagonismus zahraničních cukrovarnických skupin. Cukrovar Prosenice zůstává v českých rukou ...

  Hanácká potravinářská společnost s.r.o. cukrovar Prosenice v současnosti dodává pro zákazníky tato velkospotřebitelská a malospotřebitelská balení:
Cukr bílý krystal:
Volně ložený, big bag 1000 kg, PA, POP 50 kg, PA 25 kg, PA 15 kg, PA 2 kg a 1 kg
Cukr bílý krupice:
Volně ložený, big bag 1000 kg, PA, POP 50 kg, PA 25 kg, PA 15 kg, PA 2 kg a 1 kg, hygienicky balené sáčky
Cukr moučka s obsahem protihrudkujících látek /E 551/:
PA 15 kg, PA 1kg a 0,5 kg

 

Podrobnější historie (včetně zde citované) na:  http://www.hps.cz/cukrhistorie.html