General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:3X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:Reichova sklárna, Osvětlova~ >>
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:CC  (Tacks with half-protection)
Grounds:A47
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ZLK  (Zlínský)
County:VS  (Vsetín)
Municipality:Valašské Meziříčí
Coords:
49°28'29.085"N,17°59'5.369"E
Record history:
4.7.2010
18:40:30
+ endru - prekioarcheologie
9.1.2012
20:10:30
+ endru - přiřazení do areálu
Map + photo
V popředí nejstarší část původních skláren spolu s komínem. Vlevo vzadu provozovny výroby baněk televizních obrazovek. Trojice komínu v pozadí, nejblíže obj. 1925, menší vzadu obj. 1924, větší vzadu obj. 1922.
Poznámky
4.7.2010 18:40:30 endru

Historie:

Sklárny v Krásně n. B. (dnes součást Valašského Meziříčí) zřídil roku 1855 majitel valašskomeziříčského panství hrabě Evžen Kinský a nechal je vybavit na svou dobu moderní technologií. Sklárna měla dvě pece (12 a 8 pánví na tavení skla) a patřila k ní i brusírna skla. Novou sklárnu pronajal rodině Reichů, která v té době už měla v nájmu čtyři jiné sklárny. Později Reichové sklárnu v Krás­ně koupili a v průběhu dalších desetiletí ji přivedli k velkému rozkvětu. Už roku 1871 bylo topení dřevem nahrazeno vytápěním pecí generátorovým plynem, který se vyráběl z uhlí. Sklárna v Krásně se zaměřila hlavně na výrobu bohatě dekorovaného osvětlovacího skla - od cylindrů petrolejových lamp až po umělecky zpracovaná svítidla. Firma nespoléhala pouze na tuzemský trh, ale zamě­řila svou obchodní politiku především na export do ostatních evropských zemí i do zámoří.

Ve třicátých letech došlo k úpadku firmy Reich a sklárny přešly pod správu Moravské banky. Po válce byla sklárna znárodněna, roku 1958 se spojila s dalšími pěti sklárnami a vznikl podnik Osvětlovací sklo. V pová­lečném období se klasická ruční výroba osvětlovacího a užitkové­ho skla rozšířila o automatickou výrobu technického skla. Roku 1963 se v novém závodě začaly vyrábět baňky pro černobílé obra­zovky, roku 1985 byla v americké licenci a s japonskou technolo­gií zahájena výroba baněk pro barevné obrazovky.

Po roce 1989 došlo k rozdělení podniku na samostatné soukro­mé společnosti. Ve výrobě osvětlovacího skla a lisovaného užit­kového a technického skla pokračuje firma Osvětlovací sklo - Lares, baňky pro obrazovky vyrábí STV Glass.


(Nekuda, V., 2002: Okres Vsetín, Rožnovsko – Valašskomeziříčsko – Vsetínsko, str. 650 - 651)