General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:39 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:A.00
Bilighorze:L^CC
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:JHM  (Jihomoravský)
County:BM  (Brno-město)
Municipality:Brno - Veveří
Coords:
49°12'21.805"N,16°35'40.375"E
Record history:
14.6.2010
10:55:36
+ and.rew - Devirgace
Map + photo
Pohled ze dvora (06/2010) Soklík - není nikterak pravidelný, část rovná, část do oblouku. Protější strany nejsou identické, proto zadán na kartě jako A
Část nad střechou s CC bilighorzí Pohled ze severu ze střechy budovy. V pozadí Špilas.
Pohled na odvrácenou stranu od blighorze se změnou profilu. (9.6.2010) Pohled ze schodiště na nebilighorzní stranu (6/2011)