General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:1X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:Keramická škola
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:0.0:0
Bilighorze:BB  (No bilighorze)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:JHC  (Jihočeský)
County:TA  (Tábor)
Municipality:Bechyně
Coords:
49°18'0.848"N,14°28'20.971"E
Record history:
10.6.2010
22:19:06
+ k.e.n - Gnozkace
Map + photo
Komín se nachází na dvoře za hlavní budovou školy. 6/2010 Nízký, subtilní soklík. Otvory slouží pro odvětrávání zakonzervovaného komína.
Detail ozdobné římsy soklíku. Vrcholová část s hlavicí a mozaikou. Komín je zakryt.