General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:20 m
Gallery:1
Type:H  (Modern brick)
Gallery:1
Detail:^4
Bilighorze:HD,C
Grounds:A267
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:JHM  (Jihomoravský)
County:BM  (Brno-město)
Municipality:Brno - Medlánky
Coords:
49°14'19.834"N,16°34'31.742"E
Record history:
21.5.2010
21:56:23
+ and.rew - Devirgace
27.10.2012
12:27:29
+ endru - přiřazení do areálu
Map + photo
V užším kontextu s pěti průduchy a ochozovou plošinkou. (21.5.2010) V širším kontextu, v pozadí za horizontem vyčuhuje obj. 1206. (21.5.2010)
Ze střechy budovy ústí mimo samotného hranolu spousta ventilačních vývodů. (21.5.2010) Pohledem na bilighorzi samotného hranolu, který je laděn do modrých tónu. (21.5.2010)
Na této fotografii lze poukázat na svažitost terénu, ve kterém se budova vyskytuje. Výška hranolku změřena na okenní straně. (21.5.2010)