General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:19 m
Gallery:1
Alternatives:Závod 23 - vepřín
Type:H  (Modern brick)
Gallery:1
Detail:44
Bilighorze:H,CC
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PAK  (Pardubický)
County:UO  (Ústí nad Orlicí)
Municipality:Žichlínek
Coords:
49°54'11.163"N,16°39'52.446"E
Record history:
10.5.2010
22:50:59
+ Radek - Devirgace
Map + photo
5/2010 Pohled ze severu