General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:2X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:Städtisches Brausebad
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:444.8:8
Bilighorze:?  (Unknown)
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:JHM  (Jihomoravský)
County:BM  (Brno-město)
Municipality:Brno - Staré Brno
Coords:
49°11'22.946"N,16°36'25.261"E
Record history:
28.4.2010
07:30:37
+ endru - prekioarcheologie
Map + photo
Pohled z roku 1910 na křižovatku ulic Nádražní a Hybešova s odrytým Svrateckým náhonem. Vpravo komín býv. vodárny, přestavěné na lidové lázně. Dobový pohled kolem roku 1900.
Pohled z Nových sadů (1906, autor neznámý, převzato z publikace Brno - proměny města) Pohled na komín býv. vodárny z roku 1909, v té době již přestavěné na lidové lázně.
Pohled od Nových sadů (1915, zdroj: www.fotohistorie.cz).
Poznámky
23.12.2010 21:46:39 dsk

Již na počátku 15. století se na Kopečné ulici při Svrateckém náhonu nacházela vodárna. Voda se sem přiváděla kamenným potrubím přímo ze Svratky a odtud byla pumpami poháněnými vodním kolem přečerpávána do vodojemu v dnešních Denisových sadech, Dále tekla samospádem do městských kašen. Vodní pohon čerpadel byl roku 1853 nahrazen pohonem parním, reprezentovaným nejdříve jedním, od roku 1860 dvěma kotly. Čerpadla tehdy dodávala do města denně více než tisíc jedno sto objemových metrů nefiltrované vody.

Po zřízení vodovodní sítě, napájené z úpravny vody v Pisárkách, bylo vodní dílo na Kopečné ulici zrušeno a v dubnu 1905 se městská rada rozhodla přestavět někdejší vodárnu na lidové sprchové lázně. To se rychle povedlo a od září bylo třináct hodin denně v provozu dvaatřicet horkých a šest studených sprch. Do konce roku se pod nimi vystřídalo přes deset tisíc návštěvníků, z nichž každý zaplatil jednotný poplatek deset haléřů. Roku 1928 byla stará budova přestavěna v konstruktivistickém duchu podle projektu Bohuslava Fuchse a od té doby vícekrát opravována; naposledy na jaře 1970.

SAMEK, B., HRUBÝ, K. O.: Brno - proměny města. Blok, 1982, Brno.