General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:47 m
Gallery:1/2
Type:C  (Classic brick)
Gallery:1/2
Detail:0:0
Bilighorze:H, CC
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PAK  (Pardubický)
County:PU  (Pardubice)
Municipality:Pardubice - Rosice
Coords:
50°2'41.443"N,15°44'20.956"E
Record history:
19.4.2010
12:53:02
+ Ubikvist - Devirgace
Map + photo
Ochozy (04/2010) Pohled v širších souvislostech z jihovýchodu (04/2010)
4/2013