General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:5X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:Österreicher´s Söhne
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:?.8:88
Bilighorze:?  (Unknown)
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:HKK  (Hradecký)
County:TU  (Trutnov)
Municipality:Bernartice
Coords:
50°38'59.129"N,15°58'5.277"E
Record history:
11.4.2010
20:16:46
+ Ubikvist - prekioarcheologie
Map + photo
Pohled ze severozápadu (konec 19. stlol.) Rok 1929 (zdroj: lovecpokladu.cz)
Poznámky
11.4.2010 20:16:46 Ubikvist

V publikaci "Der politische Bezirk Trautenau. Gerichtsbezirke Trautenau, Marschendorf, Schatzlar und Eipel" vydané v roce 1901 se píše:

"Bernartice mají přádelnu lnu a juty, tkalcovnu a šití pytlů firmy Österreicherovi synové  (Österreicher´s Söhne). Přádelna lnu byla postavena až do 1. patra v roce 1864 Franzem Fiedlerem, obchodníkem v Bernarticích. Nedokončenou stavbu koupila v roce 1872 firma Österreicherovi synové za 6000 zl., dokončila stavbu a zřídila r. 1873 přádelnu lněné příze. Tato čítá dnes 3710 vřeten a zaměstnává 190 dělníků. V roce 1886 byla přádelna zvětšena a připojena přádelna juty a tkalcovna. V přádelně juty je v provozu 2000 jemných vřeten a zaměstnáno 230 dělníků. Tkalcovna čítá 116 stavů a zaměstnává 230 tkalců a tkadlen. V provozovně na šití pytlů je v činnosti 30 šicích strojů.

Přádelna lněné příze vyrábí koudelovou přízi č. 14 až 30, lněnou přízi č. 30 až 70, cca 3000 kop v ceně 182 000 korun.

Tkalcovna juty vyrábí lněnou pytlovinu, hessians, plachtovinu a chmelová sukna, kteréžto látky zpracovává zčásti již zde na pytle. Roční výroba činí cca 12000 metrických centů jutové příze, průměrného č. 5 ½, z čehož se zhotoví 25 000 kusů tkaniny a z této 1 350 000 pytlů v ceně 580 000 korun. V celé továrně je zaměstnáno 650 dělníků. Kromě toho mají Bernartice 3 faktory (Adelt, Fiedler a Ludwig), kteří vydají na více než 200 ručních tkalců příze, 2 válcové mlýny a 2 kamenolomy, z nichž poslednější dodávají stavební kámen a štěrk."