General data:
Class:PT  (Piditrpaslion)
Height:X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:40.0
Bilighorze:BB  (No bilighorze)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:MSK  (Moravskoslezský)
County:FM  (Frýdek-Místek)
Municipality:Vendryně
Coords:
49°40'31.424"N,18°43'6.6"E
Record history:
2.4.2010
08:18:29
+ Ubikvist - Průzkum
Map + photo
Starší vápenná pec (zdroj: cs.wikipedia.org) Ten vlevo (zdroj: foto.mapy.cz)
Vrcholové cihlové partie (zdroj: http://vodys.rajce.idnes.cz)
Poznámky
2.4.2010 08:18:29 Ubikvist

Technické památky patří k nejzranitelnějším, často velmi ohroženým a teprve poslední léta znovu objevovaným a ceněným druhům. V celé Evropě se stávají nejvyhledávanějšími turistickými cíli. Vznik těchto pecí se datuje na začátek 19. století, kdy byl proveden zevrubný geologický průzkum karpatských svahů, aby byla nalezena ložiska železné rudy pro potřeby místních železáren.

Pece byly v době provozování opravovány velmi primitivním způsobem - jednak formou vyzdívání a jednak pro udržení stability ocelovými obinadly a výztužemi. Provoz pecí byl definitivně ukončen v r. 1965, v tomto období byla ukončena i těžba v přilehlých vápencových lomech.

Po ukončení provozu zůstaly pece vápenky na svém místě a za významného přispění Ministerstva pro místní rozvoj ČR byly obcí opraveny a konzervovány do dnešní podoby,aby tak sloužily jako památka i pro budoucí generace.