General data:
Class:PT  (Piditrpaslion)
Height:X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:K 0.X
Bilighorze:BB  (No bilighorze)
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:LBK  (Liberecký)
County:CL  (Česká Lípa)
Municipality:Dubá
Coords:
50°32'11.845"N,14°32'28.198"E
Record history:
23.2.2010
16:40:28
+ KPY - průzkum
Map + photo
hvozd, u kterého se nezachovala klenba (09/2009) Zasněžené torzo
Pohled ze zasněžené střechy
Poznámky
23.2.2010 16:40:28 KPY

Sušárna chmele, s dvěma sušícími věžemi.Tahle je severní. Zachovaly se pouze obvodové zdi, kopule se nezachovala a sušící věž je zastřešena.