General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:23 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:Mrazírny - závod 09
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:^4
Bilighorze:H  (Ladder)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ULK  (Ústecký)
County:LT  (Litoměřice)
Municipality:Litoměřice
Coords:
50°31'54.532"N,14°7'21.594"E
Record history:
14.2.2010
19:53:55
+ danny666 - devyrgace
Map + photo
rozpadlé střechy a komín (06/2010) 02/2010
štít budovy, komín vyčuhuje vlevo (foto Lukáš Beran, Registr VCPD)
Poznámky
14.2.2010 19:53:55 danny666

Info z Registru VCPD: V001259 - Elbschlossbrauerei, poslední aktualizace: 18. 01. 2010   

Stavba Labskozámeckého pivovaru v Litoměřicích začala v roce 1858, dokončena byla v roce 1860. Byl to druhý pivovar v Litoměřicích (r. 1720 založen Měšťanský pivovar). Labskozámecký pivovar byl považován za první moderní průmyslový pivovar v českých zemích - s německým kapitálem a vedením, převažovali němečtí zaměstnanci.

Po obsazení pohraničí přešel pivovar i celý jeho majetek pod správu Sudetské pivovarské akciové společností v Ústí nad Labem, v květnu 1940 byla zastavena výroba a rozprodáno veškeré technické zařízení pivovaru.
V únoru 1942 se vlastníkem pivovarských objektů stala Labskozámecká správní a. s. v Litoměřicích, která přestavěla nefunkční pivovar na chladírny. V září 1942 tak vznikla nová firma Sudetské chladírny, společnost s.r.o. v Litoměřicích (Sudeten Kühlhaus G.m.b.H in Leitmeritz). V nájmu chladíren se nacházela např. firma Brode, vyrábějící mj. sladové výtažky, a především závody Albis (Albis-Werke G.m.b.H Leitmeritz). V roce 1942, po vybombardování Berlína, přenesla do podzemí bývalého pivovaru svou výrobu leteckých vrtulí německá firma Propeller-Schwarz. Po skončení války byly chladírny, jakožto německý podnik, převzaty do státní správy. Fungovaly až jako n. p. Mrazírny, závod 09, do roku 1996, kdy byl objekt privatizován.

V roce 2005 začala postupná likvidace objektu – byly strženy některé později postavené budovy, jako např. mrazírenský kiosek. V roce 2006 v areálu vypukl požár a budovy vyhořely. Další požár objekt zasáhl na začátku července 2008.