General data:
Class:GU  (Globonic ulhorf)
Height:30X m
Gallery:7
Alternatives:býv. hnědouhelná elektrár~ >>
Type:M  (Monolitic concrete)
Gallery:7
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:2HD
Status:P
Country:DEU  (Německo)
(p)Region:SN  (Sachsen)
Municipality:Thierbach
Coords:
51°10'5.074"N,12°30'29.228"E
Details (CZ):2 display >>
Record history:
28.11.2009
19:05:49
+ _M_ - průzkum PP
Map + photo
Pohled od jihu, převzato z www.ostkohle.de, (c)hyra, r. 2000 zdroj: www.gratis-webserver.de, autor: Heinz Koch (1967)
Polští montéři v květnu 1968.. 18/5/1973
1989 - poslední rok, kdy el. jela na plný výkon.. Převzato z www.robotrontechnik.de.. Foto: Harald Finster (25/11/2000)
19/10/02, odstřel proběhl ve čtyřech úrovních, převzato z www.robotrontechnik.de.. zdroj: www.gratis-webserver.de
Další fotografie:
Z letecké mapy