RU C 12X/1 Býv. Elektrárna, Oslavany
Areál s 5 komíny - karta areálu >>
General data:
Class:RU  (Rizistropic ulhorf)
Height:12X m
Gallery:1
Type:C  (Classic brick)
Gallery:1
Detail:0  (Circular profile)
Grounds:A292
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:JHM  (Jihomoravský)
County:BO  (Brno-venkov)
Municipality:Oslavany
Coords:
49°7'17"N,16°20'37"E
Details (CZ):8 display >>
Record history:
15.9.2009
11:08:14
+ dsk - prekioarcheologie; výška 120 metrů
4.4.2013
21:38:15
+ dsk - přiřazení do areálu
Map + photo
dobová pohlednice (prošlá poštou 1963) Ten vpravo (převzato z publikace Elektrárna Oslavany)
Ten vlevo za magalofobii (zdroj: Elektrárna Oslavany, Jan Kyselák, ISBN 80-86200-78-7) dobová pohlednice - ten nejvyšší (cca 60tá léta 20. st.)
Pohled z rozhledny na dominantní oslavanský komín, v popředí město Ivančice. 70. léta 20. st., zdroj www.ivancice.cz Výkres (poskytl J. Kyselák, Muzeum hornictví a energetiky, Oslavany)
Statický výpočet komína (podklady poskytl pan Jan Kyselák)
Poznámky
22.7.2010 13:00:11 and.rew

V publikaci Elektrárna Oslavany (autor Jan Kyselák) je uvedena v souvislosti s tímto komínem výška 120 metrů. Ale dle fotografií se opravdu s vysokou pravděpodobností jednalo o cihlák. Oslavanská elektrárna obecně je celkem oříšek.

22.7.2010 13:12:44 dsk

Komín postaven v roce 1950 z radiálních cihel na betonové kruhové základové desce o průměru 25 metrů a síle 3,5 m. Vnější průměr činil u paty 11,93 m, u dmychadla 6,12 m. Stěna měla tloušťku 1,75 m u paty, resp. 30 cm u dmychadla.

Odstřelen byl v sobotu 28.1.1995 před 10. hodinou za použití 22,10 kg trhaviny Perunit.

Zdroj: Kyselák, J.: Komín dosloužil in OKNO, ročník III., číslo 3, str. 2 - viz také http://www.oslavany-mesto.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.aspx?id_org=11318&id_dokumenty=81295

8.1.2011 23:03:50 dsk

První přespolní velkoelektrárna Oslavany byla postavena v letech 1911 - 1913, v březnu 1913 zahájila dodávky elektrické energie do města Brna.

 

První fáze výstavby (již po dokončení) je vidět na fotografii pořízené před r. 1915 - šest plechových komínů příslušejících ke kotlům č. I - VI (zrušeny v letech 1939-41), v popředí dva dřevěné chladiče (zlikvidovány po 2. sv. válce).

V roce 1915 byly dány do provozu další dva kotle č. VII a VIII, ke každému z nich příslušel jeden plechový komín. Oba kotle byly zlikvidovány v roce 1938.

Třetí a čtvrtý chladič byly postaveny západně od prvních dvou během první světové války, resp. v roce 1921. Zlikvidovány byly taktéž po 2. sv. válce.

 

V roce 1918 byly postaveny dva 75 metrů vysoké komíny z betonových tvárnic, které odváděly spaliny z kotlů č. IX - XIV (po přečíslování č. 1 - 6) - západní komín lichá čísla a východní sudá. V roce 1929 pak přibyly další dva kotle č. XV a XVI (resp. 7 a 8). Šest starých kotlů bylo zlikvidováno průběžně v letech 1945 - 1951, dva novější v roce 1960.

Východní komín byl odstřelen 31.7.1960. Na jeho místě byl vybudován a v roce 1964 uveden do provozu nový blok 50 MW s kotlem č. 15, jehož spaliny byly odváděny do západního komína. Ten byl využíván až do 80. let 20. st., pak byl postupně z větší části rozebrán.

 

V listopadu 1939 byl postaven charakteristický tříramenný plechový komín pro kotel č. 11 (výška 23,95 m, hmotnost 21.200 kg), později následovaly další tři. Kotle 11 a 12 byly uvedeny do provozu v roce 1941, kotel 13 v roce 1944 a kotel 14 v roce 1948. Stav v roce 1942 je vidět na následující fotografii.

Kvůli velkému spadu popílku a exhalátů, vycházejících z kotlů 11 - 14 plechovými komíny do Oslavan a jejich blízkého okolí byl v roce 1950 postaven cihlový 120 metrů vysoký komín, který přispěl ke zlepšení rozptylových podmínek. Od roku 1956 byly kotle 11 - 14 postupně vybaveny elektrostatickými odlučovači popílku. V 80. letech 20. st. byly do 120metrového komína svedeny také spaliny z kotle č. 15 (blok 50 MW).

 

V roce 1927 byla postavena chladicí věž č. 3 jižně od strojovny, měla kovovou kostru a dřevěné opláštění. V lednu 1942 byla dokončena chladicí věž č. 4 (před strojovnou, západně od věže č. 3).

Po 2. sv. válce byly postaveny dvě betonové chladicí věže (buňky) s nucenou ventilací zhruba na místě prvních dvou dřevěných chladičů. Věž č. 1 byla odstřelena 28.1.1995, věž č. 2 pak 29.8.1999.

Chladicí věž č. 5 byla vybudována před červencem 1960 poblíž nové správní budovy (východně od věže č. 3). Věže č.  4 a 5 pracovaly s přirozeným tahem, měly kovovou kostru a původně dřevěné opláštění, později nahrazené eternitovými deskami. (pozn. dsk: Údaj o výšce chladicích věží č. 4 a 5 - 70 metrů - se nezdá být pravděpodobný, podle historických fotografií lze odhadovat ca. 30 metrů.)

 

Zpracoval David Skalka s využitím následujících pramenů:

KYSELÁK, Jan. Elektrárna Oslavany. Rosice u Brna : Gloria, 2002. ISBN 80-86200-78-7.

fotografie oslavanské elektrárny http://www.zmehistory.cz/Oslavany/Oslavany.html