General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:15 m
Gallery:1
Alternatives:Elektrárna Poříčí II.
Count:6T  (Tight multistack)
Type:M  (Monolitic concrete)
Gallery:1
Detail:)(  (Megalofobium)
Bilighorze:L, HD
Grounds:A16
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:HKK  (Hradecký)
County:TU  (Trutnov)
Municipality:Trutnov
Coords:
50°34'12.292"N,15°57'54.202"E
Record history:
25.8.2009
13:08:53
+ Ubikvist - devirgace
9.1.2012
19:45:50
+ endru - přiřazení do areálu
Map + photo
01/2021 Ventilátorová chladící věž (zdroj: svetenergie.cz)
Jedno z dmychadel (zdroj: cez.cz)