General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:39 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:0.0X
Bilighorze:CC  (Tacks with half-protection)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:HKK  (Hradecký)
County:TU  (Trutnov)
Municipality:Žacléř
Coords:
50°40'3.348"N,15°55'42.889"E
Record history:
7.8.2009
09:54:57
+ Ubikvist - devirgace
Map + photo
07/2007 r. 1936. Ten nejvyšší ve své původní výšce (vlevo megalofobium, jehož zbytky jsou patrné na satelitních mapách). Zdroj: http://schatzlar73.jex.cz/
80. léta, komín ještě v původní výšce; foto - internet
Poznámky
9.10.2011 20:20:43 KDPK

Počátky žacléřského kamenouhelného revíru spadají do roku přibližně 1855, kdy zde byla vyhloubena první jáma s názvem Julie. Později kolem roku 1865 byla vyhloubena jáma Marie. Areál prošel rozsáhlou přestavbou kolem roku 1914.

Na přelomu 50. a 60. let 20. století byl areál rozšířen o jámu Jan a několik nových objektů na povrchu. V letech 1974 až 1976 byla jáma Marie zasypána a těžní věž a jámová budova sneseny. Těžba na dole Jan Šverma byla ukončena v roce 1992. Poté byl areál přeměněn na důlní expozici. (Zdroj: Registr VCPD)