General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:10X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:M  (Monolitic concrete)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:0^0
Bilighorze:L,BB
Status:S
Country:DEU  (Německo)
(p)Region:BB  (Brandemburg)
Municipality:Eisenhüttenstadt
Coords:
52°10'4.72"N,14°42'3.75"E
Record history:
4.8.2009
09:04:24
+ Beda - průzkum
Map + photo
Pravý komín (08/2011) Vrchní část
Nikdy nedokončený interiér s původním dřevěným lešním ten vlevo
lešení (2014)
Poznámky
15.11.2011 16:51:03 balu

Stavební práce na elektrárně začaly 1 dubna 1943. 31 ledna 1945 byly však z důvodu příchodu sovětských vojsk práce na výstavbě elektrárny zastaveny. Na výstavbě elektrárny pracovalo okolo 800 až 900 lidí, mezi nimi také totálně nasazení a váleční zajatci. Nad prací bdělo 43 strážných.

Boje v okolí elektrárny probíhaly od začátku února do konce dubna 1945. Právě z této doby pochází díry v monolitických konstrukcích, které byly způsobeny dělostřeleckými granáty, či leteckými pumami.

Veškeré vybavení elektrárny které se podařilo navézt do elektrárny, bylo vítězi války po roce 1945 odvezeno. Od této doby stojí jen 35 metrů vysoká budova vlastní kotelny se dvěma 100 metrovými komíny, administrativní budovy a budovy pomocných provozů.

Od roku 1970 byl areál využíván jako výcvikový prostor civilní ochrany a dělnické milice.

V roce 1998 byla za finanční pomoci Evropské unie zahájena demolice objektu. V této době bylo zničeno vše, kromě budovy kotelny a komínů. I tyto stavby by potkal stejný osud jako zbytek areálu, nebýt toho, že bylo v těchto místech objeveno hnízdiště chráněných netopýrů. Nyní se tedy jedná o chráněné území.