General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:20 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:K 0:0
Bilighorze:CV,BB
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:LBK  (Liberecký)
County:SM  (Semily)
Municipality:Lomnice nad Popelkou
Coords:
50°31'58.742"N,15°22'15.42"E
Record history:
3.8.2009
07:41:05
+ m.i.x - průzkum
15.11.2010
23:21:53
+ Apache - Devirgace
Map + photo
pohled z autobusového nádraží
převzato z www.pivety.com Hvozd
Vnitřní kramle navařené na trubce Probíhající opravy (05/2011)
po rekonstrukci s přístavbou marketu (pohled od západu 07/2012) pohled od severu 07/2012
Další fotografie:
pohled od východu 07/2012 (vlevo zásobovací rampa přistavěného marketu) detail 07/2012 detail (2013) 05/2016
Poznámky
3.8.2009 07:41:05 m.i.x

převzato ze stránek města Lomnice nad Popelkou - www.lomnicenadpopelkou.cz

-------

Lomnice n. P. měla již na začátku 15. století právo vařit pivo a pálit kořalku. První zmínka se vztahuje k roku 1462, kdy bylo zaznamenáno, že je v Lomnici sladovna a pivovar. Původně stával "pod hrází", dnes domy č.p. 113 - 107. V č.p. 112 se nacházela v r. 1792 koželužská dílna J. Kováře, jenž měla zdi "starého hvozdu".

Když v roce 1822 P. Nosek (čp. 107) chtěl postavit nový sklep, objevil původní starý, který byl uznán za "spilku pivovarskou". Město po požáru v r. 1590 postoupilo várečné právo vrchnosti za to, že byla nápomocna při obnově města. Ke stavbě pivovaru a vinopalny na novém místě (za dnešním Živnodomem) došlo v roce 1660. Jedná se o nejstarší dochovanou budovu města. V pivovaře se vařilo 30krát za rok po 22 sudech, vinopalna vynášela ročně 600 zl. rýnských. Podle panského urbáře (1667) se při pivovaře nacházela panská krčma. V ní byly klenuté místnosti a uprostřed šenkovny kamenný sloup (první zpráva o zařízení tohoto typu v Lomnici n.P.). Tak jako jinde i na Lomnicku poddaní byli povinni odebírat pivo z panského pivovaru. Že se již ve 30-leté válce v Lomnici vařilo dobré pivo je patrno z deseti dopisů, jenž byly v r. 1633 zaslány lomnickému hejtmanovi. Ve stejných dopisech je však také poznamenáno, že se ale ne vždy várka podařila. Hejtman je vyzíván, "aby každou středu přede dnem nebo v úterý večer poslal 1 polousudí lomnického piva na kvasnicích do Hostinného pro vlastní truček Jeho Milosti Knížecí (Albrechta z Valdštejna), poněvadž je Jeho Milost Knížecí oblibovati ráčí a pokud se mu (hejtmanovi) sladu nedostává, aby včas zaopatřil .... Když bylo pivo určeno pro Jeho Milost Knížecí do (vojenského) ležení, mělo se dovésti do Jičína, v září do Vokšic a do Smrkovic". " Když 23. srpna odesláno do ležení pro vlastní osobu Jeho Milosti Knížecí pivo nehodné, napomenut lomnický hejtman, aby na to pozor dal, aby pivo prve vykoštované vyšetřeno od kvasnic vykysalé, čistotné a světlé, však také ne kyselé odsíláno napotom bylo".

Panský pivovar a dům č.p. 2 v roce 1908 koupila společnost hostinských za 72000 K a provozovala pod firmou "Pivovar a sladovna hostinských v Lomnici nad Popelkou". Součástí vybavení pivovaru byl mimo jiné i parní kotel na čtyři atmosféry a parní stroj na osm koňských sil. Při následných přístavbách došlo k odhalení starého topeniště, zbytků zazděných schodů a základů mohutné zdi. Mezi lety 1909 - 14 bylo ročně vyprodukováno až 6320 hl pivního moku. K ukončení výroby lomnického piva došlo, bohužel, v roce 1958. Komplex budov pivovaru byl později využíván především pro potřeby JZD.