General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:19 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:Hrad Úštěk
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:K 0:0
Bilighorze:BB  (No bilighorze)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ULK  (Ústecký)
County:LT  (Litoměřice)
Municipality:Úštěk
Coords:
50°35'3.17"N,14°20'34.994"E
Record history:
27.7.2009
21:37:12
+ Ubikvist - gnozkace
9.4.2012
23:48:11
+ Apache - Devirgace
Map + photo
Pivovar má opět střechu (stav 07/2010) Stav po rekonstrukci (07/2016)
07/2016 Pohled na hvozd ze dvora objektu
Celkový pohled po rekonstrukci z ulice (07/2016) Stav pivovaru před rekonstrukcí (07/2006) (zdroj: https://commons.wikimedia.org)
Poznámky
10.7.2017 22:54:33 Ubikvist

Bývalý hrad a pivovar v Úštěku je v současné době majetkem města. Současné stavební práce nasvědčují tomu, že město o tuto kulturní památku má velký zájem. S objektem pivovaru se do budoucnosti počítá především jako s prostory, které budou sloužit kulturním událostem (má zde být mimo jiné i oddávací síň).

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP.

 

Edit 2017:

Rekonstrukce objektu byla dokončena v roce 2016.