General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:25 m
Gallery:1
Count:4T  (Tight multistack)
Arrangenent:display >>
Type:S  (Concrete segments)
Gallery:1
Detail:4  (Square profile)
Bilighorze:4HD
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ZLK  (Zlínský)
County:ZL  (Zlín)
Municipality:Zlín
Coords:
49°14'39.19"N,17°40'34.366"E
Record history:
9.7.2009
10:01:57
+ danny666 - devyrgace
19.9.2013
18:21:13
+ starbreaker - soukomíní
Map + photo
Multistack
Kotelna se soukomíním 6/2011
Jedno ze 4 dmychadel