General data:
Class:RU  (Rizistropic ulhorf)
Height:100 m
Gallery:1
Count:4T  (Tight multistack)
Type:M  (Monolitic concrete)
Gallery:1
Detail:)(  (Megalofobium)
Bilighorze:HD  (Ladder with full-protection)
Grounds:A206
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:MSK  (Moravskoslezský)
County:KI  (Karviná)
Municipality:Dětmarovice
Coords:
49°54'6.79"N,18°28'5.688"E
Record history:
6.7.2009
20:01:29
+ danny666
19.9.2010
16:26:32
+ Ubikvist - Oprava třídy
2.2.2012
23:28:39
+ Ubikvist - přiřazení do areálu
Map + photo
Jižní pohled (09/2010)
Severozápadní megalo (09/2010) Jihovýchodní megalo
Pata Řešení bilighorze
Ze střechy - exkurze duben 2009
Poznámky
22.5.2010 14:47:43 dsk

Elektrárna Dětmarovice (EDĚ) je tepelná kondenzační elektrárna, kde mimo výrobu elektrické energie je vyráběno i teplo pro vytápění bytové zástavby a pro technologické účely. Elektrárna se skládá se ze čtyř výrobních bloků s elektrickým výkonem 4 × 200 MWe, každý blok je složen z parního kotle PG 650 t/h a turbíny TG 200 MWe. Všechny bloky jsou provedeny stejným způsobem bez významnějších odlišností. Turbína je, kromě jiného, vybavena parními ohříváky vody (základním a špičkovým) pro ohřev vody k vytápění. Horká voda o max. parametrech 140°C/2 MPa slouží pro vytápění objektů přilehlých obydlených zástaveb města Orlová a pro vnitřní topení objektů elektrárny a dalších provozů.

Základním palivem dodávaným a spalovaným v parních kotlích na EDĚ je černý prach, proplástek a granulované kaly z Ostravsko - karvinského revíru a Polska, k stabilizaci a najíždění bloků je používán zemní plyn.

Pro každý výrobní blok je postavena jedna chladicí věž typu Itterson, s železobetonovým pláštěm tahového komína, výšky 100 m. Projektované množství vody pro 1 chladicí věž je 22 000 m3.

Zdroj: CENIA Praha, Pasportizace chladicích soustav v energetice ČR