General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:16 m
Gallery:1
Type:H  (Modern brick)
Gallery:1
Detail:^4
Bilighorze:^HD
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PLK  (Plzeňský)
County:RO  (Rokycany)
Municipality:Holoubkov
Coords:
49°46'35.436"N,13°41'18.888"E
Details (CZ):11 display >>
Record history:
10.5.2009
23:15:07
+ MV - devirgace
Map + photo
05/2009
04/2019 -  s MT 50/1 v pozadí
Poznámky
23.11.2015 19:23:42 Laco

Firma POLYTEZA spol. s r.o. provozuje v současné době jednu kotelnu, kterou má pronajatou od obce Holoubkov.

  • celkový výkon 2,2 MW
  • čtyři kotle VIADRUS G500
  • napojeno 12 objektů s byty
  • centrální příprava TUV
  • automatický režim s dohledem 3 x za 24 hodin
  • v případě poruchy přivolání obsluhy pomocí mobilního telefonu
  • celé tepelné hospodářství obce Holoubkov je napojeno na centrální dispečink