General data:
Class:GU  (Globonic ulhorf)
Height:25X m
Gallery:1
Alternatives:Kattwykdamm
Type:M  (Monolitic concrete)
Gallery:1
Detail:00
Bilighorze:2HD
Status:P
Country:DEU  (Německo)
(p)Region:HH  (Hamburg)
Municipality:Hamburg
Coords:
53°29'28.411"N,9°56'47.912"E
Record history:
10.5.2009
12:56:03
+ _M_ - průzkum PP
Map + photo
Komín vysoký 256 metrů padl 24/4/04 v 7:30.. (foto - Torsten Batge) Odstřel proběhl ve třech úrovních - při zemi, v 63,5 a 91 metrech..
Komín vážil 15.000 tun..