General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:23 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:^0X čh
Bilighorze:CC  (Tacks with half-protection)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PAK  (Pardubický)
County:CR  (Chrudim)
Municipality:Ronov nad Doubravou
Coords:
49°53'11.153"N,15°31'36.03"E
Record history:
26.4.2009
19:08:02
+ Mc - Devirgace
17.3.2023
18:29:30
+ Honza - zaměření výšky po ubourání
27.3.2023
10:28:27
+ Honza - nové čapí hnízdo
Map + photo
24.4.09
24.4.09
Poznámky
17.3.2023 18:44:49 Honza

Původní mlékárna byla založena Rudolfem Geigerem st. v roce 1932. Ten využíval bývalý panský špýchar, který se v přízemí a prvním patře rozdělil příčkami na několik výrobních prostor. Využili se i sklepní prostory. Od počátku mlékárna pracovala na parní pohon, kotelnu mělo přímo v budově. Až v roce 1953 byla přistavěna nová kotelna jako součást komplexu továrního objektu. Mlékárna se specializovala na výrobu pasterizovaného mléka, másla, tvarohu a dezertních sýrů. Zemědělci využívali i odpadní syrovátku jako krmný produkt. 

 

Zastaralý provoz prošel modernizací po druhé světové válce (1946,1947). Provozní objekt byl tehdejším majitelem Rudolfem Geigerem ml. přestavěn a vybaven novými stroji, přibyla nová administrativní budova a sklady i moderní laboratoř. Stavbu prováděla firma arch. Chramosta Čáslav.

 

V roce 1949 byl podnik znárodněn a přidělen nejdříve k mlékárně Čáslav. Po vytvoření Východočeského mlékárenského průmyslu s centrem v Pardubicích - Černé za Bory byl začleněn do tohoto státního podniku, který slučoval i ostatní mlékárenské závody východních Čech. V té době zaměstnávala mlékárna v Ronově nad Doubravou kolem 80 pracovníků. Výroba se pecializovala na egalizované mléko, máslo, tvaroh a dezertní a tavené sýry. Včechny tyto produkty dodávala do velkoobchodní sítě.

 

Nová etapa vývoje ronovské mlékárny začala po roce 1989. Jako Trojská mlékárna GMS, s.r.o., vznikla privatizací s.p. Milpa Pardubice, provozovny Ronov nad Doubravou ke dni 1.6.1994 pod názvem GMS, s.r.o. (Geigrova mlékárenská společnost). U jejího zrodu stálo pět společníků, kteří svými vklady ? 20 000 Kč dali dohromady 100 000 základního jmění. Byli to MVDr. Josef Vrbata, Hana Kotková, Ing. Dana Tomanová, JUDr. Marcela Macková a František Podaný. V roce 1994 pracovalo v mlékárně 95 lidí. Průměrná mzda se pohybovala kolem 9 000 Kč.

 

1. 12. 1996 byla v areálu mlékárny (administrativní budova) otevřena vlastní maloobchodní prodejna, která utrží průměrně 140 000 Kč za měsíc. Od dubna 1997 funguje v Radlické mlékárně v Praze velkosklad ronovských mléčných výrobků k zásobování hlavního města. V roce 1998 byla přebudována stávající uhelná kotelna na plynovou.

 

V roce 2012 mlékárna v Ronově nad Doubravou zanikla.

 

Zdroj: https://ronov.webnode.cz/co-uz-v-ronove-nenajdete/mlekarna/

 

(Podle vzpomínek současného majitele prý ale mlékárna zanikla již před rokem 2009.)

17.3.2023 19:50:40 Honza

Výška 8,5 m pod střechou + 14 m nad střechou + čapí hnízdo.