General data:
Class:PT  (Piditrpaslion)
Height:7 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:4.0:0
Bilighorze:BB  (No bilighorze)
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:JHM  (Jihomoravský)
County:BK  (Blansko)
Municipality:Svitávka
Coords:
49°30'13.643"N,16°35'54.638"E
Record history:
25.4.2009
06:49:17
+ Olca - Microgrgle
Map + photo
10/08 10/08
10/08 10/08
4/09 5/2019: Skleník opraven, komín ztratil kovové prvky
5/2019 před a po opravě