General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:23 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:4.0:0
Bilighorze:CV  (Inner tacks)
Grounds:A278
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PLK  (Plzeňský)
County:RO  (Rokycany)
Municipality:Zbiroh - Švabín
Coords:
49°51'9.526"N,13°44'54.699"E
Record history:
25.3.2009
16:34:43
+ Bourka - průzkum
4.9.2010
17:23:48
+ Beda - devirgace
11.1.2013
13:06:41
+ Ubikvist - přiřazení do areálu
Map + photo
03/2013 09/2012
3/09 3/09
08/2010 08/2010
Spodní část podstavce, 4/9/10 Pevné kramle začínají až nad podstavou..
Další fotografie:
nedatováno (archiv muzea Zbiroh) dřík s výraznou povrchovou kronchtuací zdiva; 9/2011 vršek (2013) nezvyklá celokomínová vydutost (2013) podstavec (2013)
Poznámky
17.3.2013 20:25:12 KARELLL

Historie z www.pivovary.info:

"majitelem byli knížata Colloredo-Mansfeld do roku 1948 (Josef Colloredo-Mannsfeld); 1942-1945 Velkoněmecká říše, pivovar pronajímán, v letech 1919-1931 nájemcem společnost Pivovarský průmysl v Dobříši zaps.spol.s r.o.; 
Vrchnostenský pivovar se připomíná již v roce 1397 a je tak nejstarším známým pivovarem v oblasti Zbirožska. Za dobu své existence byl několikrát vypleněn nepřátelskými vojsky a přestavěn. V roce 1567 byl znovu postaven a svoji podobu si uchoval do dnešních dnů. Vnější vzhled, ale i vnitřní dispozice jasně zrcadlí jednotlivé fáze pivovarské výroby, která zde probíhala pravděpodobně od období renesance, či ranného baroku až do roku 1952. První zmínky o Švábíně jsou připomínány v písemných pramenech již z 16.století. Lze předpokládat, že obvodové zdivo budov je starší než barokní, je ale nesporné, že dnešní podobu vtiskla pivovaru razantní barokní přestavba , provedená po polovině 18.století. Z této doby pochází zejména barokní štíty, profilace nároží, hlavní římsy a dnes jen torzálně zachovaná oblouková římsička, která kdysi obíhala všechny fasády budov. Do doby této barokní přestavby můžeme pravděpodobně datovat i spojení budov průjezdem, některé stropy a krovy. Starší s velkou pravděpodobností také barokní původ má i objekt stájí. Ten je spolu s budovami pivovaru a sladovny i v mapě stabilního katastru z doby před rokem 1843, kde chybí např. budova ležáckých sklepů. Ta byla postavena zřejmě kolem poloviny 19.století. Na sklonek 19. či počátek 20.století musíme pak zařadit výstavbu objektu, kde byly původně byty a hostinec. V roce 1910 došlo k výstavbě nového hvozdu, úpravy varny, stoků apod. Stavební zásahy po roce 1931 se omezily na úpravu zaměstnaneckých bytů a vybudování rampy a výtahu ze sklepů. V polovině 90. let 20. století byly objekty bývalého pivovaru postupně rekonstruovány na hotel.
Vyhláškou ministryně výživy ze dne 3. července 1948 o znárodnění některých průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském podle § 1, odst. 3 zákona ze dne 28. dubna 1948, č. 115 Sb., o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském byl dnem 1. ledna 1948 znárodněn Colloredo-Mannsfeldský pivovar ve Švabíně u Zbiroha, Švabín u Zbiroha (okr. Rokycany) (majitel Josef Colloredo-Mannsfeld, Paris).
1948-1952 Západočeské pivovary n.p."

 

Krátce o historii se dočteme i na webu www.svabin.cz