General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:18 m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:Louis Friedmann a spol., Trib~ >>
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:^8:8A
Bilighorze:HD^CC
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:JHM  (Jihomoravský)
County:BM  (Brno-město)
Municipality:Brno - Horní Heršpice
Coords:
49°9'56.391"N,16°36'47.189"E
Record history:
18.3.2009
15:29:05
+ Tuvy - devirgace
14.1.2020
09:00:51
+ Mc - Dle map komín přestoupen
Map + photo
Průzkum Zabetonované dmychadlo (05/2010)
Poznámky
24.4.2011 19:39:44 dsk

Počátek historie výroby mazací techniky v podniku je datován do roku 1925, kdy byl ve stávajícím areálu společnosti založen pobočný závod vídeňské firmy LOUIS FRIEDMANN a spol. Od roku 1929 již podnik realizuje samostatný výrobní program v oblasti mazacích pump a injektorů.

V roce 1939 podnik zaměstnával 120 zaměstnanců a dále rozšířil svoji výrobu o lokomotivní spojky, vagónové topení a pneumatické odkalovače. V letech 1939 až 1945 byla v podniku realizována zbrojní výroba, především hydraulické prvky pro ponorky.

Společnost byla v roce 1948 znárodněna, v podniku byl zachován zavedený výrobní program, jehož podstatnou část tvořila výroba tukového centrálního mazání, injektorů a částečně hydraulických prvků. Podnik po většinu let do roku 1990 vystupuje pod jménem ZTS JURANOVY ZÁVODY BRNO.

Od roku 1961 je masivně rozvíjena výroba hydrauliky. Do roku 1970 jsou již sériově vyráběna hydraulická čerpadla, čerpadlové stanice, pístové hydromotory a hydraulické rozvaděče. Po roce 1976 probíhá rozsáhlá investiční výstavba, je rozšířena výrobní kapacita a intenzivně je rozvíjena především výroba hydrauliky, a to pístových radiálních hydromotorů vlastní konstrukce, skupinových rozvaděčů, pojistných a jednosměrných ventilů pro tlaky do 32 Mpa. Významná část produkce je určena pro zbrojní účely.

Souběžně je v letech 1970 až 1990 dále rozšiřována výroba centrálního mazání, v této oblasti probíhá řada inovací jejichž výsledkem je zavedení ucelených sortimentních řad prvků mazací techniky v oblasti ztrátového tukového a olejového centrálního mazání, s prioritním zaměřením na dodávky mazací techniky pro těžké strojírenství, hutnictví, energetiku a těžební průmysl. V této oblasti působí podnik jako monopolní výrobce v rámci Československa.

Podnik byl v roce 1992 privatizován, přijal název TRIBOS a pokračoval ve svém tradičním programu výroby centrálního mazání, pístových hydromotorů a přesných strojírenských dílců.

V roce 1995 vznikla společnost TRIBOTEC, která postupně navázala na předchozí výrobní tradici a dále rozvíjí výrobní obor centrálního tukového a olejového mazání, mazacích agregátů a systémů, který postupně doplnila o příbuznou výrobu hydraulických agregátů v zákaznickém provedení, specifických hydraulických prvků a tlakových hadic.

Zdroj: www.tribotec.cz