General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:50 m
Gallery:1
Type:C  (Classic brick)
Gallery:1
Detail:0  (Circular profile)
Bilighorze:2CC
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:JHM  (Jihomoravský)
County:BO  (Brno-venkov)
Municipality:Kanice
Coords:
49°15'53.909"N,16°43'0.363"E
Record history:
24.2.2009
06:52:51
+ michal.fabik - Devirgace
Map + photo
10/2012 ze severu
západní strana
Poznámky
24.2.2009 20:20:27 endru

Hlavním předmětem podnikání společnosti je protektorování a předělávání pryžových pneumatik. Výroba gumárenských a plastikářských pomocných přípravků.