General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:3X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:Škodova strojírna
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:44.8:8
Bilighorze:C  (Tacks)
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PLK  (Plzeňský)
County:PM  (Plzeň-město)
Municipality:Plzeň - Vnitřní město
Coords:
49°44'49.463"N,13°22'11.297"E
Details (CZ):3 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ _M_ - zápis PP
Map + photo
Druhý zleva  (r. 1890 - celkový pohled na Škodovu strojírnu. Vlevo původní Valdštejnova strojírna - nejstarší objekt závodu) 70. léta 19. stol. - nejstarší fotografie strojírny. Komín v popředí.
Poslední pozůstatky Valdštejnské strojírny v dubnu 2009. V září téhož roku byly srovnány se zemí.
Poznámky
26.8.2009 19:20:40 Bourka

"... 26.4. (1860) dostavěn byl komín k hraběcí Valdštejnově továrně na železné stroje..." - uvádí v roce 1860 Hruškova kniha pamětí královského města Plzně. Je dost pravděpodobné, že se jedná právě o tento nárožní komín.

26.8.2009 19:22:12 Bourka

Jen málo zatím víme o tomto cihláku. V roce 1869 byl areál včetně komína začleněn do škodových strojíren. Jeho nejstarší dochovaná fotografie je ze 70. let 19. století a komín sám sloužil asi nejpozději do roku 1909; tehdy bylo ukončeno stěhování škodovy strojírny na nové pozemky při železniční trati do Brodu nad Lesy. V roce 1910 pozemky koupilo město a vybudovalo na nich divadelní sklady, které vyhořely v roce 1922 a o dva roky později byla na stejném místě vystavěna nová budova podle návrhu známého achitekta Hanuše Zápala. Ta na svém místě stojí dodnes a je kulturní památkou. Zbytky původních hal strojírny lze však stále nalézt o kousek dále na rohu Kovářské a Divadelní ulice.

11.10.2009 20:13:37 Bourka

Zmiňované zbytky někdejších hal, jež byly pro Plzeň poměrně cennou památkou, byly zdemolovány v průběhu září 2009.