General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:2X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:4.4:4
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PLK  (Plzeňský)
County:RO  (Rokycany)
Municipality:Bohemia
Coords:
49°51'53.809"N,13°34'12.322"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ Bourka
Map + photo
komín vlevo (r.1906)
Poznámky
18.12.2008 09:15:00 Bourka

Sklárna založena roku 1850, provoz ukončen v roce 1903.