General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:64 m
Gallery:1
Type:M  (Monolitic concrete)
Gallery:1
Detail:)(  (Megalofobium)
Bilighorze:HD  (Ladder with full-protection)
Grounds:A170
Status:S
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:MSK  (Moravskoslezský)
County:OV  (Ostrava)
Municipality:Ostrava - Třebovice
Coords:
49°49'49.559"N,18°12'50.758"E
Details (CZ):1 display >>
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ PaJa
16.1.2012
10:39:32
+ Bourka - přiřazení do areálu
Map + photo
prostřední megalofobium pohled z megalofobia (Zdroj: CHV - Praha)
Poznámky
22.5.2010 13:27:44 dsk

Chladicí systém Elektrárny Třebovice (ETB) je založen na použití tří mokrých chladicích věží s přirozeným tahem. Chladicí věž je železobetonová skořepina tvaru rotačního hyperboloidu, tloušťka stěny je proměnná od 0,35 m – 0,14 m, ukončená prefabrikovaným žlabem, který slouží pro možnost revize a údržby bleskosvodu. 32 párů sloupů tvaru „V“ nese tahový komín a vytváří nasávací otvor chladicí věže pro vstup vzduchu pod chladicí systém.

Zdroj: CENIA Praha, Pasportizace chladicích soustav v energetice ČR