General data:
Class:MT  (Morfolic trepariozom)
Height:5X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:4.0:0
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ULK  (Ústecký)
County:DC  (Děčín)
Municipality:Janská
Coords:
50°48'8.302"N,14°22'6.675"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ Bourka
Map + photo
rok 1910, v pozadí dodnes stojící MTC 54/Ub ... převzato z vcpd Dobová pohlednice - nedatováno. Pohled na býv. Přádelnu Franze Preidla v Janské. Ten vlevo.
Poznámky
18.11.2008 16:45:27 Bourka

Komín padl zřejmě v 50. letech 20. století, kdy byla stržena elektrárna.