General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:4X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Alternatives:Elite, Novia
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:?0:0
Bilighorze:?  (Unknown)
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:ULK  (Ústecký)
County:DC  (Děčín)
Municipality:Krásná Lípa
Coords:
50°54'59.533"N,14°29'45.503"E
Details (CZ):6 display >>
Record history:
2.12.2012
22:53:14
+ starbreaker - Prekioarcheologie
Map + photo
Foto z meziválečného období (pravděpodobně rok 1929), komín vpravo Pravděpodobně 30. léta 20. století, komín vpravo
Poznámky
2.12.2012 23:01:42 starbreaker

Komín patřil k největší kránolipské pletárně, kterou již roku 1854 založil místní občan Stefan Schindler. Rozmachu se však dočkala až po jeho smrti, mezi léty 1911 - 1925, kdy vyrostl velký výrobní komplex, jehož součástí byla i nová kotelna s komínem. V roce 1929 přibyla v sousedství i moderní funkcionalistická budova pletárny, která je dnes posledním reliktem krásnolipského textilního průmyslu - vyrábějí se zde pod značkou Novia punčochy. Tomuto účely sloužily i budovy obkloující komín, a to až do 90. let 20. století, kdy však díky nižší poptávce byl objem výroby pod tehdejší hlavičkou Elite snížen a zachován pouze v domovském Varnsdorfu. Dnes zde sídlí firma Eurometalgroup zabývající se kovovýrobou. Komín padl pravděpodobně v 90. letech v období, kdy byla původní výroba punčoch v lokalitě utlumována.