General data:
Class:LT  (Lystecit trepariozom)
Height:2X m
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Type:C  (Classic brick)
Gallery:Ub  (Wretch / no gallery)
Detail:8.8:8
Status:P
Country:CZE  (Česká republika)
(p)Region:PLK  (Plzeňský)
County:PS  (Plzeň-sever)
Municipality:Třemošná
Coords:
49°48'37.824"N,13°24'11.279"E
Record history:
12.2.2009
15:48:33
+ Bourka
Map + photo
před odstřelem..
Poznámky
6.8.2009 21:37:43 Bourka

Sklárna v Třemošné byla založena roku 1862 a jejím majitelem byl J.D.Starck. Fungovala do roku 1920, o rok později bylo zařízení budov přesunuto do sklárny v Rychnově nad Kněžnou (jiné prameny uvádějí Dolní Rychnov) a budovy postupně zbourány.

Komín byl postaven pravděpodobně koncem 19. století a společně z vedlejším (č.3973) byly odstřeleny jako poslední pozůstatky sklárny v roce 1943. 

6.8.2009 21:37:55 Bourka

Vyrábělo se zde tabulové a zrcadlové sklo; v roce 1911 zavedena strojní výroba tabulového skla jako v první sklárně v Evropě. V té době zde bylo zaměstnáno kolem 400 dělníků. Důvodem zastavení výroby byl nákladný dovoz uhlí po zastavení místní těžby (v roce 1894).

(Petr Domanický, Božena Kreuzová, Božena Royová, z knihy "Bolevec a okolí")